Til forsiden

Rekorder

 

Danske Mastersrekorder Internationale Mastersrekorder
Mastersrekorder Kortbane Damer Verdensrekorder
Mastersrekorder Kortbane Herrer Europarekorder
Mastersrekorder Kortbane Holdkap Nordiske rekorder
Mastersrekorder Langbane Damer
Mastersrekorder Langbane Herrer
Mastersrekorder Langbane Holdkap

 

  


Mastersrekord-gruppen


Danske mastersrekorder registreres af mastersrekord-gruppen: Linda Lund Tietze, Ulrik Schäfer og Ellen Garne. 

Rekord-anmeldelser sendes via mail til: mastersrekord@danskemasters.dk

Kommentarer, input, ris og ros til mastersrekord-gruppen er altid velkomne!

Ingen rekordanmeldelse nødvendig - Mastersmesterskaber og SVØMs mastersstævner 

Tider opnået ved SVØMs mastersmesterskaber (f.eks. DOM-K, DOM-L, vestdanske og østdanske mastersmesterskaber) samt ved NM for masters, EM for masters i LEN-regi samt VM for masters i FINA-regi registreres uden særskilt anmeldelse som mastersrekorder ud fra resultatlisten. Særskilt rekordanmeldelse for hver enkelt opnået tid er altså ikke nødvendig. Rekordregistreringen foregår manuelt, dvs. af det medlem af mastersrekord-gruppen, der har ansvaret for det pågældende stævne. 

Der kan være rigtig mange løb, aldersgrupper og tider at gennemgå. Send derfor gerne en mail til mastersrekord@danskemasters.dk, for at være sikker på, en rekord bliver registreret. Især hvis en tid er opnået som mellemtid eller 1. start i en holdkap eller en tid ikke blev registreret som dansk mastersrekord sammen med andre rekorder fra stævnet. 

Kræver rekordanmeldelse - Alle andre stævner :


Tid opnået ved andre stævner end mastersmesterskaber og SVØMs masterstævner, kan mastersrekord-gruppen kun registreres som dansk mastersrekord, hvis særskilt anmeldelse er indsendt. 

Anmeldelse skal være Dansk Svømmeunion i hænde senest 14 dage efter stævnet er afholdt.

Et af følgende tre krav skal være opfyldt:   

1. Korrekt udfyldt og underskrevet SVØM-rekordanmeldelse. 
Den originale rekordanmeldelse sendes via almindelig post til: 

Dansk Svømmeunion, 
Ryttergårdsvej 118, 2
3520 Farum. 

For hurtigere behandling, send samtidig en elektronisk kopi af rekordanmeldelsen til mastersrekord@danskemasters.dk

Husk at printe rekordanmeldelsesblanketten inden du tager til stævne [HER]: 

2. E-mail til mastersrekord@danskemasters.dk med link til stævneinvitation og elektronisk resultatliste. Husk at skrive tid/tider, der ønskes registreret som rekord/rekorder.

Fremsendes rekordanmeldelser på flere deltageres vegne, så fremsend en overskuelig liste over tiderne med oplysninger om hver enkelt svømmers navn, klub, årgang og løb.

3.  Udskrift af resultatliste underskrevet af overdommersamt udskrift af stævne-invitation. 

Vedrørende punkt 2 og 3: Forvent ikke, at masters-rekord-gruppen kan læse invitationer og resultatlister på alle sprog. Tider opnået ved stævner, hvor invitation og resultatliste udfærdiges på sprog, gruppen med stor sandsynlighed ikke kan læse, så medbring og få underskrevet rekordanmeldelse (se pkt. 1) før du forlader stævnet.  

BEMÆRK: Uanset hvilken af de 3 muligheder, der vælges, er det samtidig anmelders ansvar at sikre, at resultater fra det aktuelle stævne registreres i OctoStatistik. Er en tid ikke registreret i OctoStatistik, vil den kunne annulleres som rekord, hvis der senere skulle opstå tvivl om rekordens gyldighed.  

Registrering i OctoStatistik: Send en mail med link til resultatlisten og liste over danske svømmere, der har deltaget i stævnet, til: resultater@svoem.dk  

Nordiske rekorder


Når en dansk mastersrekord også er nordisk rekord, fremsender mastersrekord-gruppen den
nødvendige information til Margit Ohlsson, der registrerer de nordiske mastersrekorder.

Europa- og verdensrekorder


Ved europæisk rekorder og verdensrekorder skal svømmer / svømmers klub selv udfylde anmeldelsesblanketter fra hhv. LEN (ER) og FINA (VR). 

Udfyldt anmeldelsesblanket, kopi af pas samt kopi af dokumentation for bassinopmåling af den pågældende stævnehal skal sendes til: 
Dansk Svømmeunion
Ryttergaardsvej 118
3520 Farum 
- med anmodning om, at SVØM videresende anmeldelsen til LEN/FINA. 

Anmeldelsen skal være SVØM i hænde senest 14  dage efter rekordtiden er opnået, så de er tid til at behandle og videresende til LEN/FINA indenfor deres respektive tidsfrist (30 dage). 

Blanketter til godkendelse af europæisk rekord og verdensrekord [HER] : 
Se også "Blanketter" (til rekordanmeldelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SENESTE NYT
Aalborg 26. oktober
Løbsprogram og informationsfolder
Manglende tilslutning
Lørdag den 10. november 2018 I Aalborg Svømmeklub
Læs alle nyheder